Typer af budget

Typer af budgetter

 

I dette afsnit vil jeg kort gå igennem, hvilke typer af budgetter, man typisk bruger, og hvordan de hænger sammen. Artiklen har en mere praktisk tilgang end de andre i serien og er henvendt til dig, som aldrig har arbejdet med budgetter før.

Der er følgende typer af budgetter:

 • Driftsbudget
 • Balancebudget
 • Momsbudget
 • Likviditetsbudget

Driftsbudget

 

Driftsbudgettet er, hvor det hele starter. Den er drivkraften for virksomhedens drift. Den viser, om du tjener penge eller ej.

Den bør tage udgangspunkt i din kontoplan fra regnskabet, så det er nemt at lave en budgetopfølgning.

Det er i driftsbudgettet, at du får overblikket over dit forventede salg, direkte omkostninger/vareforbrug, lønninger og kapacitetsomkostninger.

Balancebudget

 

Balancebudgettet er næste punkt, du skal kaste dig over. Afhængigt af virksomhedstypen er den mere eller mindre vigtig.

Eks. er den essentiel for produktions- og lagerførende virksomheder eller ventureselskaber og knap så essentiel for konsulentforretninger.

Vigtigheden må bero på en konkret vurdering fra virksomhed til virksomhed, på hvor fokus skal ligge i forretningen.

Balancen indikerer følgende:

 

Virksomhedens værdier:

 • Igangværende arbejde
 • Produktionsudstyr
 • Tilgodehavende
 • Bygninger
 • Varelager
 • Likvider
 • Osv

Virksomhedens gæld

 • Skyldig løn, moms & skat
 • Leverandørgæld
 • Lån
 • Osv.

Virksomhedens værdi:

I fagsprog kaldet egenkapitalen.

Det er forskellen på virksomhedens værdier og gæld. Jo større egenkapital, jo stærkere er virksomheden.

Den kan også blive for stærk. Eks. hvis du gerne vil geare din forretning til vækst, kan det geares mere ved at bringe egenkapitalen ned. Det må igen bero på en konkret vurdering.

 

Momsbudget

Når du har lavet drifts- & balancebudgettet, har du data til at lave dit momsbudget.

Den viser kort sagt, hvor meget salgsmoms, du skal betale til Skat, og hvor meget købsmoms, du får fradrag for. Sammenlagt kaldt momstilsvar. Samt hvornår momsen skal betales.

Den bruges til at få et retvisende likviditetsbudget.

Jeg kommer ikke mere ind denne type budget i dette indlæg.

 

Likviditetsbudget

Det er nu, det bliver spændende.

Likviditetsbudgettet viser, om du har penge til at finansiere dine planer:

 • Skal du ud og fremskaffe ekstra kapital?
 • Har du penge nok henover året?
 • Kan du finansiere væksten?
 • Er du for likvid?

Likviditetsbudgettet tager højde for dine kreditter både til dine kunder og fra dine leverandører.

Du får dermed et overblik over, hvad der står på din bankkonto i slutningen af hver måned, hvis du holder dine budgetter.

Du kan derved bruge likviditetsbudgettet til at forudsige, om du skal ude og søge fremmedkapital (lån, investeringer osv.), tage tiltag for at minimere udbetalingerne eller investere mere af dine formue.