Hvad er en digital forretning?

Hvilke fordele er der ved en digital forretning?

At drive en digital forretning åbne for en masse nye muligheder for at give sine kunder en bedre service. Igennem digital forretningsudvikling gør man sine processer digitale.

Billede af medarbejdere i en digital forretning

Hvad er en digital forretning?

Det er nødvendigt for at kunne overleve som virksomhed i fremtiden, at man har gjort sin forretning digital. Da man ellers vil blive udkonkurreret af yngre virksomheder, som har fulgt markedet og giver en bedre service til en lavere pris.

Se bare på virksomheder som Uber, AirBnB, Facebook osv. De er alle blevet store verdensomspændende virksomheder på kort tid.

En digital forretning er allerede en kæmpe konkurrence parameter, da du opnår:

  • En højere omsætning per medarbejder (effektivitet).
  • Mulighed for at give en bedre service til dine kunder.
  • Data du kan bruge til at styre din forretning og teste nye koncepter.

At drive en digital forretning er ikke kun for store virksomheder, men man kan også opnå store fordele som en lille enkeltmandsvirksomhed.

Men, det er ikke bare at scanne sine dokumenter og gøre sine interne processer digitale i troen om, at man så har tilpasset sig markedet. Den digitale udvikling giver muligheden for at gentænke hele sin forretningsmodel og agere på en ny måde.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er en formel, som passer til alle virksomheder. Det handler om at være agil, hurtig til at tilpasse forretningen og vigtigst at turde fejle i forløbet.

Hvis det virker uoverskueligt og som en meget omkostningstung affære, kan du kigge på såkaldte SaaS-løsninger (software as a service) for inspiration. Det er kort sagt løsninger, hvor du betaler en fast månedlig udgift og har en kort opsigelsesperiode – ligesom Spotiy. Du kan derved teste løsningen af og komme hurtigt videre, hvis det ikke passer til dine behov.

Målet med en digital forretning

Målet med at gå igennem en digital transformation er at fremtidssikre din forretning.

Det gør du ved at eliminere manuelt arbejde, som ikke giver nogen nævneværdig værdi for kunden for derimod at fokusere 100% på de dele af dine forretning, som giver den største værdi.

Hvis du kommer rigtigt i mål, kan du opnå:

  • En større medarbejder glæde, da de bruger mere tid på de sjove opgaver.
  • De bliver mindre stresset, fordi de ikke altid er bagud og skal holde styr på den administrative del.
  • Og i sidste ende giver dine medarbejdere din kunder en bedre service.

Hvilke overvejelser skal du gøre inden du går igang med din digitale transformation?

Hvis du allerede har en etableret forretning, som skal igang med transformationen, er det klogt at enten starte med en afdeling af gangen eller teste en ny forretningsmodel ved siden af din kerneforretning, hvor du arbejder digitalt. På den måde kan du tillære dig masse viden uden at fejlene blive kritiske for din forretning.

Når du har haft succes med at implementere en digital tankegang og forretningsmodel i en afdeling, er det nemmere, at implementere i de andre afdelinger også.

Du skal tænke din digitale forretningsdrift som et økosystem. Alle aspekterne skal spille sammen. Det nytter ikke noget, at du kører i 5 forskellige systemer, som ikke kan snakker sammen. Og du derved skal bruge alle dine menneskelige resurser på at kopiere data i mellem systemerne.

” Teknologien er derfor ikke målet, men et middel til at du kan give dine kunder en bedre service.”

Få et overblik over hvordan du skal gribe opgaven an med disse 3 forslag.

Afhængigt af størrelsen på din forretning kan der være mange flere aspekter at tage højde for. Så disse skal ses som en inspiration for at du kan få et overblik over opgaven.

1. Ændre tankegangen i virksomheden.

Første skridt er at ændre tankegangen i virksomheden for derved at påvirke virksomhedskulturen. Det er vigtigt at medarbejderne forstår vigtigheden af den digitale transformation og de ved, hvad de har i sigte.

En klassisk frygt er, at digitalisering og øget effektivitet er lige med fyringer, og at de tilbageværende medarbejdere skal løbe hurtigere. Det behøves ikke at være sådan. Så det er vigtigt at dine medarbejdere forstår, at de ikke bliver fyret, så snart I har implementeret de nye processer, men at processerne er en hjælp til, at de kan udføre deres arbejde mere tilfredsstillende.

2. Find de rigtige kræfter til at implementere den digitale forretningsudvikling.

Det er vigtigt at finde nogle til at styre projekterne og sørge for, at de bliver løbet i mål. Du har måske nogle medarbejdere internt, som brænder for udviklingen, ellers skal du ansætte en leder eller hyre en konsulent indenfor området.

Afhængigt af hvilket område af din forretning, du skal digitalisere, skal det være en med en bred forståelse indenfor de pågældende områder og som kan se helheden i forretningen. Så du kan få et overblik over fordelene og ulemperne.

3. Implementer processerne

Når dine medarbejdere er indstillet på transformationen, og du har fundet de rigtige samarbejdspartnere til at assistere med omstillingen, skal du have implementeret processerne.

Her er det vigtigt, at du sammen med din samarbejdspartner genovervejer din forretningsmodel.

  • Er der nogle led i arbejdsgangene som er de samme hver gang? Eks. kommunikationen imellem salg, produktions-/serviceafdelingen & regnskabsafdelingen.
  • Er der nogle arbejdsopgaver som bliver overflødige?
  • Find ud af hvilke elementer som giver dine kunder værdi og sæt fuld fokus på dem. Eks. kommunikationen med dine nuværende og potentielle kunder.

Du kan sætte dine arbejdsgange op i en proces flow chart. Det kan gøres meget simpelt og meget kompleks. Et eks. på en simpel proces flow chart kunne være:

Kunden henvender sig > Salg lukker ordren > Produktions-/serviceafdelingen eksekverer ordren > Regnskabsafdelingen sender en faktura og opkræve betalingen.

Hver af disse flows kan så yderligere deles op i hvert deres proces flow chart.

Ovenstående flow kunne se sådan ud efter din digitale transformation:

Kunden henvender sig > De lægger selv ordren og får tilsendte en faktura > Produktions-/serviceafdelingen eksekvere ordren > Betalingen bliver opkrævet automatisk.

Du kan se, at der er flere led, som er skåret væk og givet dig en stor tidsbesparelse i din digitale transformation.

Hvis du har nogle uddybende spørgsmål til indlægget, er du velkommen til at skrive nedenfor under “Kontakt mig”